O nama

Kratak istorijat

V&B je osnovan 1981. kao privatna zanatska radnja za izradu ambalaže od polietilena. U narednim godinama posao se sve više razvijao, tako da je zanatska radnja prerasla u preduzeće sa zaokruženim procesom koji je obuhvatao sve faze proizvodnje, uključujući i flekso štampu. Početkom veka preduzeće se seli na novu lokaciju površine 2 hektara na kojem se nalazi moderan proizvodni pogon površine 3000 kvadratnih metara.

Naša misija

Zadovoljiti zahteve korisnika za kvalitetnom ambalažom od polietilena i biokompostabilnih materijala, vodeći računa o očuvanju životne sredine i interesima zaposlenih i šire zajednice.

Naša vizija

Želimo da budemo respektabilni i održivi proizvođač polietilenske i biokompostabilne ambalaže na evropskom nivou.

O nama