Održivost

Održivost

Naš doprinos održivom razvoju bazira se na proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda sa dužim vekom trajanja koji se mogu upotrebiti više puta, i što je najvažnije pogodni su za kvalitetnu reciklažu. U saradnji sa našim kupcima nastojimo da maksimiziramo učešće recikliranih materijala u finalnom proizvodu. Nedavnom obnovom mašinskog parka postigli smo znatno veću produktivnost uz istovremeno smanjenje potrošnje električne energije.

Ovakvim načinom proizvodnje uključujemo se u model cirkularne ekonomije, odnosno sistem u kojem se proizvodni resursi, otpad i prekomerna potrošnja električne energije bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa u proizvodnji.

Recikliramo celokupan tehnološki škart nastao u proizvodnji i pretvaramo ga u novu upotrebnu vrednost. Primena cirkularng modela u proizvodnji rezultira kranjim proizvodom koji manje šteti životnoj sredini, a to je jedan od naših osnovnih ciljeva.

Posebnu pažnju posvećujemo proizvodnji ambalaže od biokompostabilnih materijala. Ovi materijali su pogodoni za kućno i/ili industrijsko kompostiranje (u skladu sa evropskim standardom EN13432). Stepen biorazgradnje ovih proizovda je veći od 90% u razdoblju od 180 dana, a pri njihovoj proizvodnji se postiže značajna ušteda električne energije. Pogodni su za izradu svih vrsta kesa, a postepenim povećanjem njihovog udela u našoj proizvodnji dajemo sve veći doprinos očuvanju životne sredine.

Primenom ISO standarda, a posebno standarda ISO 14001:2015 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine), uspostavljamo mehanizme koji smanjuju rizik zagađenja životne sredine, broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine. Doslednim sprovođenjem svih standarda poslovanja obezbeđujemo sigurno upravljanje otpadom, smanjenje potrošnje energije i svih vidova zagađenja životne sredine.